Volg ons op:

Landendesk

Twitter Updates

Pensioen en emigratie

Pensioen en emigratie

Wanneer u gaat emigreren, is uw Nederlandse pensioen vaak in het buitenland belast, veelal tegen een lager tarief. Mits u het juiste emigratieland kiest, kunt u belastingvrij van uw pensioen genieten. Voor vragen e-mail met mr. Dennis J.B. Jongbloed of mr. drs. Sanne van den Elst.

Pensioen in B.V.

Een B.V. is gevestigd in de plaats waar het bestuur woont. Bij emigratie zou uw B.V. dus meeverhuizen. U krijgt dan te maken met een zogenaamde exit-heffing. Bij een eigenbeheerpensioen wordt de eis gesteld dat de B.V. in Nederland gevestigd is. U kunt dit eenvoudig oplossen door een vriend, kennis of familielid (die betrouwbaar is) als bestuurder van uw B.V. te benoemen. Als de B.V. zou “mee-emigreren”, krijgt u te maken met een strafheffing die kan oplopen tot 70%. Volgens het Gerechtshof in Den Haag (18 maart 2003) is deze strafheffing in strijd met het EG-recht. Ook de Hoge Raad (13 mei 2005 en 5 september 2003) heeft in gelijke zin uitspraak gedaan. Thans lopen een aantal procedures over hetzelfde onderwerp. Sinds 2007 is de pensioenwetgeving voor de DGA gewijzigd. Het lijkt mogelijk om pensioenen in eigen beheer voor bepaalde landen belastingvrij af te kopen. Een goed advies en begeleiding is noodzaak.

Conserverende aanslag

Bij emigratie wordt een (conserverende) aanslag opgelegd. De grondslag is de waarde van uw pensioen (en eventuele lijfrenten). Deze aanslag hoeft u (nog) niet te betalen. U hoeft bij een emigratie binnen de EU geen zekerheid te stellen. Invordering zal plaatsvinden als het pensioen niet gebruikelijk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld bij afkoop. Een verzekeraar zal hieraan niet zomaar meewerken, hij is mede aansprakelijk voor de aanslag.

Mogelijkheden

In verdragsituaties waarbij het heffingsrecht over het pensioen is toegewezen aan het woonland, is de (conserverende) aanslag en de strafheffing onverbindend. Voorbeelden hiervan zijn Spanje, Frankrijk en Italië. Vorenstaande is bepaald door de Rechtbank Breda en het Gerechtshof in Den Bosch. De Hoge Raad moet zich hierover nog buigen. Ook de adviseur van de Hoge Raad (de advocaat-generaal) heeft in januari 2008 bepaald dat de (conserverende) aanslag in dit soort situaties in strijd is met de goede verdragstrouw.

Een combinatie van emigratie met een waardeoverdracht naar een buitenlandse pensioenverzekeraar is sinds januari 2008 een mogelijkheid. Een afkoop van pensioen kan hiermee eenvoudiger gerealiseerd worden. Wij zijn op dit moment voor een aantal landen aan het onderzoeken hoe dit exact gaat uitwerken.

Afkoop

Een conserverende aanslag wordt opgelegd om afkoop te voorkomen. In sommige (vaak oudere) verdragen wordt het heffingsrecht over afkoop van pensioenen toegewezen aan het woonland. In 2003 heeft de Hoge Raad beslist dat Nederland niet mag heffen over de afkoop van een naar Singapore geëmigreerde Nederlander. De verdragen met andere landen (zoals Ierland) bepalen ook dat het woonland mag heffen over afkoopsommen.

Altijd heffing in Nederland

Het pensioen voor ambtenaren is altijd belast in Nederland (bronstaat). Dit moet wel een publiekrechtelijk ambtenarenpensioen zijn. Dit geldt veelal ook voor de afkoop van pensioenen. De belastingheffing over de AOW is in veel verdragen ook toegewezen aan Nederland, maar dat kan dus per land verschillen. Bij emigratie van een DGA kan zijn B.V. met hem mee emigreren, hierdoor kan afrekening op grond van de Wet Loonbelasting / Inkomstenbelasting plaatsvinden.

Gouden handdruk

De uitkeringen uit een gouden handdruk (stamrecht B.V.) zijn meestal niet in het bronland, maar in het werkland belast. In een procedure in 2001 (Hof 's Gravenhage 24.7.2001 nummer 00/03250) is gesteld dat de uitkering in België zou mogen worden belast en niet in Nederland. In de procedure is gesteld dat een stamrecht ziet op een inkomen tijdens de periode voorafgaande aan het pensioen.

Aantrekkelijke emigratielanden

Los van de huizenprijzen, het woon- en leefklimaat en of de zon schijnt, zijn er fiscaal een aantal aantrekkelijke emigratielanden, dit zijn:

  1. Duitsland: afkoop is belast. Het pensioen eerst overbrengen aan een verzekeraar en aldaar afkopen is verstandig, een deel wordt dan belast.
  2. Ierland: afkoop is meestal belastingvrij, mits betaling ook naar Ierland heeft plaatsgevonden (goed laten adviseren).
  3. België: onder het nieuwe verdrag is pensioenvlucht lastig, niet aan beginnen dus.
  4. Thailand: belastingheffing is aan Thailand toegewezen, meestal zeer beperkte heffing aldaar (verdragen met Singapore, Indonesië en Korea zijn ongeveer gelijk).
  5. Nederlandse Antillen: gedurende de eerste 5 jaar niks doen en zorgen dat u onder de gunstige Pensionado-regeling valt.

Meer weten van pensioen en emigratieAuteur(s) van pensioen en emigratie


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 19-05-2005 | Artikel laatst gewijzigd : 08-12-2015

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen