print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting BIK

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is in het leven geroepen om investeringen van bedrijven naar voren te halen en te stimuleren. De regering meent dat dit nodig is in verband met de coronacrisis en de gevolgen hiervan. De BIK is sterk generiek van aard. Dat betekent dat de regeling weinig ruimte biedt voor maatwerk. De regeling is vormgegeven als afdrachtvermindering op de loonheffingen. U kunt dus alleen van deze regeling gebruik maken als uw loonsom hoog genoeg is. Aangezien de BIK zorgt voor een korting op uw belastingrekening, kan de regeling zeer gunstig uitpakken.

Dit artikel bevat enkele hoofdlijnen met betrekking tot de BIK-regeling. Wij gaan in afzonderlijke artikelen nader in op de regeling. Onderaan deze pagina treft u links aan naar de volgende BIK-artikelen:

  • De werking van de baangerelateerde investeringskorting (BIK);
  • Het investeringsbegrip voor de baangerelateerde investeringskorting (BIK);
  • De baangerelateerde investeringskorting en de BIK-verklaring;
  • De baangerelateerde investeringskorting (BIK) en handhaving.

Wij gaan nu eerst in op de achtergronden van de BIK-regeling.

Achtergronden bij de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De Nederlandse economie krijgt eind 2020 stevige klappen door de coronamaatregelen. De verwachting is dat de investeringen sterk zullen dalen. Dit heeft zowel op de korte als op de lange termijn gevolgen voor onze economie en welvaart. De regering wil daarom de investeringen aanjagen. Omdat meer dan 80% van de investeringen in Nederland door het bedrijfsleven wordt gedaan, is er een regeling opgetuigd om investeringen door het bedrijfsleven te stimuleren. Deze regeling staat bekend als de baangerelateerde investeringskorting (BIK). De term baangerelateerd heeft te maken met de insteek van de regeling, namelijk een vermindering op de af te dragen loonheffingen.

De BIK zal investeringen in 2021 en 2022 stimuleren. Dit leidt tot extra bestedingen en extra bestedingen leiden tot behoud van banen, aldus de regering. Tegelijkertijd zorgen de investeringen ervoor dat de concurrentiepositie van onze bedrijven toeneemt. Door de BIK-regeling op te zetten in de vorm van een afdrachtvermindering, komt de regeling ook ten goede aan bedrijven die geen winst maken. Deze keuze is mede ingegeven vanuit de gedachte dat juist in deze tijden de winst (tijdelijk) onder druk staat. Wij gaan op de werking van de baangerelateerde investeringkorting (BIK) in een afzonderlijk artikel in, waarvan u de link onderaan deze pagina treft. Het CBS heeft haar twijfels uitgesproken over het effect van de BIK op de werkloosheid en het BBP. Zij verwacht dat de BIK-regeling nauwelijks invloed zal hebben op de werkloosheid.

Accent van de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De BIK-regeling is nadrukkelijk gericht op het MKB. Dit blijkt uit de wijze waarop de tegemoetkoming wordt berekend. Kleine investeringen leiden tot een procentueel hogere tegemoetkoming dan grote investeringen. Hierbij wordt gekeken naar het totale investeringsbedrag per jaar, waarbij de grens tussen klein / groot ligt op € 5.000.000. De regering verwacht dat 60% van de BIK-afdrachtvermindering bij het MKB terechtkomt.

Samenloop van investeringsregelingen en BIK

De BIK is een tijdelijke regeling. We kennen echter meer regelingen die de investeringen moeten aanjagen. Denk aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze regelingen zullen mogelijk gelijktijdig met de BIK worden toegepast. De regering hoopt hiermee te benadrukken dat de BIK een extra voordeel moet geven.

De baangerelateerde investeringskorting (BIK): extra informatie

Dit artikel is een weergave van de opzet van de BIK en de beweegredenen van de regering. Wij gaan in vervolgartikelen nader in op alle aspecten rondom de BIK. U treft de links naar deze artikelen onderaan de website.

Vragen? Neem gerust contact op met een van de auteurs:

Roy Damhuis

Dennis van der Veen

Heeft u vragen over de BIK?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Laatste update : 08-02-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting BIK

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap