print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Belastingrente regeling vanaf 2013

Formeel belastingrecht

Belastingrenteregeling

Sinds 2013 geldt de belastingrenteregeling. Deze nieuwe regeling vervangt de normale heffingsrente die tot dat moment van toepassing is geweest. Sparen bij de Belastingdienst is sinds 2013 niet meer aantrekkelijk en daarnaast moet u ervoor zorgen dat u niet te weinig via een voorlopige aanslag gaat betalen.

Belastingrente 2014

Vanaf 2014 wordt de belastingrente voor bedrijven (vennootschapsbelasting) 8%, het is dus van belang om de hoogte van de voorlopige aanslag nog juister in te schatten. Voor andere belastingen is de rente vastgesteld op 4%. De rente wordt berekend vanaf 1 juli en niet meer vanaf 1 januari.

Heffingsrenteregeling tot en met 2012

"Vroeger" kon u nog geld sparen bij de Belastingdienst, dit tegen een redelijke rente. De Belastingdienst berekende de (enkelvoudige) rente vanaf de eerste dag na het aangiftejaar. Dus over het aangiftejaar 2011 kreeg u rente vergoed vanaf 1 januari 2012. Ook belasting betalen ging pas in vanaf 1 januari 2012.

Belastingrenteregeling vanaf 2013

Sinds 2013 gaat het anders. De belastingrente wordt pas gerekend als de aanslag wordt vastgesteld na 1 juli volgende op het belastingjaar, derhalve wordt bij de aangifte inkomstenbelasting pas rente vergoed vanaf 1 juli 2012 (en niet meer vanaf 1 januari 2012). De Belastingdienst hoeft dus over 6 maanden geen rente te vergoeden. Als u vóór 1 april 2013 uw aangifte over 2012 zou indienen, krijgt u meestal vóór 1 juli 2013 uw geld terug, dit nu dus zonder enige rentevergoeding.

Als u belasting moet betalen en de Belastingdienst legt u een aanslag op na 1 juli 2013, dan rekent de Belastingdienst de belastingrente tot het moment van de uiterste betaaldatum (en niet meer de dagtekening van de aanslag). Sneller de aanslag betalen heeft dus geen zin, u krijgt dan geen rentekorting.

Voorlopige aanslag te hoog

Als de voorlopige aanslag te hoog is vastgesteld, dan krijgt u nog zelden rente vergoed. Als de Belastingdienst te traag heeft gereageerd op een verzoek om aanpassing van de voorlopige aanslag (bezwaar / verzoek ambtshalve vermindering), dan wordt er rente vergoed, anders niet. De rentevergoeding gaat pas in op 1 juli van het jaar na het belastingjaar. De Belastingdienst is traag als een verzoek niet binnen 8 weken is afgerond (of als de aangifte niet binnen 13 weken is afgerond resp. er een voorlopige aanslag is opgelegd). De rente wordt dan vergoed over een beperkte periode, namelijk vanaf het moment dat u heeft verzocht om de voorlopige aanslag te verminderen (via verzoek of indienen aangifte) en zes weken na de dagtekening van de uiteindelijke vermindering, dit wordt dan weer verminderd met de genoemde 6 of 13 weken.

Hoogte belastingrente

De hoogte van de belastingrente is gelijk aan de wettelijke rente (voor niet-handelstransacties), deze rente is relatief laag, op dit moment 3%. Vanaf 2014 wordt de rente waarschijnlijk verhoogd tot 8% (wettelijke rente handelstransacties), dit zal dan gaan gelden voor zakelijke belastingen (zoals de vennootschapsbelasting).

Vanaf wanneer gaat belastingrente gelden?

De belastingaanslagen die betrekking hebben op de periode vanaf 1 januari 2012 vallen onder deze nieuwe regeling.

Invorderingsrente blijft.

De heffingsrente wordt dus belastingrente en de invorderingsrente blijft gewoon bestaan. De invorderingsrente komt naar voren als:

  • de Belastingdienst te laat heeft betaald; 
  • een teruggave wordt uitbetaald;
  • een aanslag te laat wordt betaald.

Er wordt geen invorderingsrente meer vergoed die het gevolg is van een terugbetaling welke haar oorzaak vindt in een vermindering van een reeds betaalde aanslag of een herziening hiervan. Ook in dit geval wordt het dus minder gunstig voor de belastingplichtige.

Belastingtip invorderingsrente

Stel dat u een aanslag voldoet gedurende een bezwaar- of beroepsprocedure en uiteindelijk krijgt u dit bedrag terug, dan krijgt u geen rente vergoed. Verzoek dus altijd om uitstel van betaling.

Conclusie belastingrente

Als u belasting moet betalen, is het verstandig om de voorlopige aanslagen op een redelijk niveau in te schatten of de aangifte vóór 1 juli (na het belastingjaar) in te dienen.

Als u meer belasting moet betalen dan er op een voorlopige aanslag is aangegeven, dan is het verstandig om de wijziging vóór 1 mei (na het belastingjaar) aan de Belastingdienst door te geven.

Als u belasting terugkrijgt (of dit verwacht), dan is het verstandig om de aangifte vóór 1 april (na het belastingjaar) in te dienen of een wijzigingsverzoek vóór 1 mei (na het belastingjaar) te versturen.

Belastingrente te hoog of onredelijk?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Belastingrente regeling vanaf 2013

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap