WVA documenten Belastingdienst

In het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur zijn diverse documenten van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Deze documenten kunt u onderstaand raadplegen.

Bij het raadplegen en bestuderen van de bescheiden vallen een aantal zaken op:

  • er is sprake van gecoordineerd beleid;
  • de Belastingdienst is van mening dat niet het Ministerie van Onderwijs maar de Belastingdienst de opleiding kan beoordelen;
  • de beoordeling van de opleiding vindt plaats bij het leerbedrijf, dit terwijl de opleiding bij de onderwijsinstelling moet worden beoordeeld;
  • de opleiding wordt beoordeeld aan de hand van het examendossier en niet door de opleidingsinformatie te beoordelen.

Documenten Belastingdienst

Checklist WVA Onderzoek

Handreiking WVA Onderwijs onderwijs

Inleidend gesprek Loonheffing WVA versie 2013

Toelichting indienen verzoek om bijstand onderwijs inspectie

Overige documenten inzake de WVA en de Belastingdienst

Convenant Belastingdienst ROC

Convenant Ministerie OCW

Evaluatie Afdrachtvermindering onderwijs 2006

Besluit WOB Verzoek WVA


Meer weten van wva documenten belastingdienstAuteur(s) van wva documenten belastingdienst


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 10-04-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 14-04-2014

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Tips & Tricks

Twitter Updates

Volg ons op: