Middeling van inkomen

Conclusie

Door het middelen van inkomen kunt u enkele duizenden euro's terugkrijgen van de Belastingdienst.

Wanneer regeling van toepassing?

Stel, u verdient het ene jaar veel en het andere jaar veel minder. Of u heeft het ene jaar een laag fiscaal inkomen en het andere jaar een veel hoger fiscaal inkomen. Bij sterk wisselend inkomen is het vaak aantrekkelijk via middeling over een periode van drie jaar voor een meer gelijkmatige belastingheffing te zorgen. Dit kan zich voordoen bij sterke schommelingen in de hoogte van uw salaris, maar ook bij eenmalig hoge aftrekposten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis of bij hoge ziektekosten. Bij middeling vergelijkt men de betaalde belasting van de afgelopen drie jaar met de belasting die u had moeten betalen indien het inkomen gelijk over deze drie jaren was verdeeld.

Vereisten voor middeling

Bij middeling gelden de volgende regels:

  • middelen van 3 aaneengesloten jaren;
  • middeling van box 1 inkomen gedurende periode dat u in Nederland woonde;
  • indienen binnen 3 jaar nadat laatste middelingsjaar definitief vaststaat;
  • bij verzoek een berekening meesturen;
  • de eerste € 545 krijgt u niet terug, dit is een soort drempel.


Auteur(s) van middeling inkomen


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: