Geruisloze inbreng in B.V. met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar

Als u per 1 januari van dit jaar een eenmanszaak of een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap, wilt inbrengen in een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V), dan kan dat nog steeds met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar!

Wanneer interessant?

De inbreng van de onderneming in een B.V. kan vanuit fiscaal perspectief interessant zijn indien:

  • De winsten meer bedragen dan € 150.000 per jaar;
  • Er zich in uw onderneming stille reserves bevinden en u uw onderneming op termijn wenst te beëindigen;
  • U extern kapitaal wenst aan te trekken;
  • Uw werkzaamheden ten behoeve van de onderneming beperkt zijn;
  • Uw onderneming zeer innovatief is.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, daarnaast zijn er ook nog legio andere (niet fiscale) overwegingen om uw onderneming in te brengen in een B.V.

Wat moet u doen?

U dient vóór 1 oktober aanstaande een intentieovereenkomst op te stellen en te ondertekenen en deze middels het geleideformulier dat de Belastindienst beschikbaar stelt te registreren.

En dan?

Heeft u de intentieovereenkomst opgesteld, ondertekend en aangetekend (!!!) verzonden naar de Belastingdienst, dan hebt u de mogelijkheid uw onderneming geruisloos in de B.V. in te brengen. U bent echter tot niets verplicht, mocht aan het eind van het jaar blijken dat bijvoorbeeld de resultaten tegenvallen, dan kunt u ervoor te kiezen geen vervolg te geven aan de inbreng. U zult dan ook niet tegen sancties aanlopen.

Wanneer moet ik de B.V. dan oprichten?

Indien u de getekende intentieovereenkomst tijdig hebt geregistreerd, dient u binnen 15 maanden na 1 januari van het jaar waarin u de onderneming in de B.V. wenst in te brengen de B.V.'s ook daadwerkelijk op te richten.

Een B.V. iets voor u?

Wilt u weten wat de fiscale voordelen zijn of overweegt u de onderneming voort te zetten in de vorm van een B.V., neem dan contact op met de auteur van dit artikel.


Meer weten van geruisloze inbreng in bv, vóór 1 oktober aanstaande registreren!Auteur(s) van geruisloze inbreng in bv, vóór 1 oktober aanstaande registreren!


mr. R.A.M. Damhuis (Roy).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
r.damhuis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: