Checklist zelfstandigheid

Om vast te stellen of er sprake is van zelfstandigheid, moet diegene die daar in aanmerking voor wil komen voldoen aan de volgende voorwaarden en dit ook kunnen onderbouwen met bewijzen. Ik heb hiervoor een checklist opgesteld die als handleiding kan worden gebruikt. De volgende gegevens zullen met onderliggende bewijzen moeten kunnen worden overlegd:

 • Uittreksel KvK en vennootschapsakte. Ja / Nee. Vraag een kopie op.
 • BTW- en loonbelastingnummer. Ja / Nee. Opgave van de nummers.
 • VAR-verklaring. Ja / Nee. Deze kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Een dergelijke verklaring is een must voor ondernemer en opdrachtgever.
 • Arbeidsovereenkomst met eigen vennootschap en sofi-nummer. Ja / Nee. Kopie moet worden overlegd en nummer opgegeven.
 • Verklaring WAZ-norm. Ja / Nee. Jaarinkomen moet minimaal (loon)grens voor verzekering Ziekenfondswet overschrijden, in voorkomende gevallen moet het minder zijn.
 • Bedrijfs- of businessplan en algemene voorwaarden. Ja / Nee. Indien beschikbaar kopieën overleggen.
 • Omvang bedrijfskapitaal. Opgave doen.
 • Omvang investeringen. Bij een startende zelfstandige minimaal € 2.500 gedurende de eerste 2 jaar, daarna jaarlijks minimaal € 1.500.
 • Locatie bedrijfsruimte / -middelen. In eigendom, dan wel gehuurd.
 • Opgave afgesloten verzekeringen. Arbeidsongeschikheids-, bestuurders- / beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Opgave debiteurenrisico.
 • Hiermee is aan te tonen dat de vennootschap of de interim manager hierbij bedrijfsrisico loopt.
 • Voert vennootschap of zelfstandige zelfstandig acquisitie. Ja / Nee. Verklaring afgeven.
 • Overzicht opdrachten uitgevoerd laatste 5 jaar. Ja / Nee. Een startende zelfstandige moet minimaal 2 opdrachtgevers in het eerste jaar hebben, in de volgende 5 jaar minimaal 5 opdrachtgevers.
 • Opgave fiscaal adviseur.
 • Accountantsbureau e.d.
   

Auteur(s) van wie is zelfstandig ?


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 06-01-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: