Belastingheffing in Duitsland

In het algemeen is de heffing in Duitsland iets hoger dan in Nederland. Dit komt met name door de extra gemeentelijke belastingen, minder fiscaalgunstige regelingen en vooral de Duitse solidariteitstoeslag. Voor de kleinverdieners is de inkomstenbelasting gunstiger.

Ondernemers

In Duitsland is ruim 80% van de bedrijven een eenmanszaak, VOF of maatschap, deze vallen onder de inkomstenbelasting. De bedrijven (rechtspersonen) in Duitsland vallen onder de vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer). Naast deze belasting betalen bedrijven een extra belasting (solidariteitstoeslag) van 5,5%, dit is een extra last als gevolg van de eenwording in Duitsland. Daarnaast kent Duitsland een zogenaamde gemeentebelasting (Gewerbesteuer) over de winst. De tarieven worden per gemeente vastgesteld en variëren van 16 - 20%. De gemeentebelasting wordt volgens een bepaalde formule met de inkomstenbelasting verrekend. Bepaalde groepen zelfstandigen vallen buiten deze regeling.

Inkomstenbelasting (42%)

De inkomstenbelasting (Einkommenssteuer) in Duitsland is lager dan in Nederland, het maximale tarief bedraagt 42%. Er zijn verschillende tariefgroepen (Steuerklassen), deze zijn:

  • Tarief 1: alleenstaanden
  • Tarief 2: alleenstaande ouders
  • Tarief 3: getrouwd of samenlevingscontract (als partner niet werkt of veel minder zou verdienen); andere partner dan in tarief 5
  • Tarief 4: extra voor tarief 3
  • Tarief 5: partner van tarief 3
  • Tarief 6: iedereen met 2 of meer dienstbetrekkingen

Vennootschapsbelasting (30%)

Kapitaalvennootschappen (een AG (= N.V.) of GmbH (= B.V.)) die in Duitsland gevestigd zijn, zijn voor het gehele wereldinkomen onderworpen aan Duitse vennootschapsbelasting. Een vennootschap is in Duitsland gevestigd als zij in Duitsland is opgericht én haar zetel in Duitsland heeft of als de plaats van de leiding zich in Duitsland bevindt.

Zowel voor ingehouden als uitgekeerde winst ligt het tarief voor vennootschapsbelasting uniform en definitief bij 15%. Vroeger kende Duitsland een ingewikkelde regeling met gesplitste tarieven, deze is afgeschaft. Een dubbele belastingheffing wordt algemeen d.m.v. het zogenaamde halve-inkomsten-principe vermeden. Daardoor worden bij aandeelhouders de inkomsten uit deelneming slechts voor de helft in de berekeningsgrondslag voor de inkomstenbelasting meegeteld.

Naast de vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer) kent Duitsland ook gemeentelijke belastingen op winst (Gewerbesteuer). Deze belasting zal per gemeente verschillen en bedraagt gemiddeld 15%.

BTW (19%)

Het regeltarief voor BTW (Umsatz- of Mehrwertsteuer) in Duitsland bedraagt 19% (in Nederland 21%), het gereduceerde tarief 7% (in Nederland 6%). Dit laatste geldt overwegend voor bepaalde producten die in de eerste levensbehoeften voorzien, zoals voedingsmiddelen, medische hulpmiddelen en bepaalde diensten op maatschappelijk en cultureel gebied. Nederlandse ondernemers die binnen de Europese Unie exporteren, hoeven geen BTW in rekening te brengen.

Vermogensbelasting

Er wordt beperkt belasting geheven met diverse vrijstellingen.

Belastingverdrag

Belasting betalen is al erg en dubbele belasting helemaal. Om de dubbele belastingheffing te vermijden, bestaat er tussen Nederland en Duitsland sinds 1959 een belastingverdrag. Een aanrader is ook de site van het Ministerie van Financiën in Duitsland.

Werken in Duitsland

Als u in Nederland woont en in Duitsland werkt of als u in Duitsland woont en werkt, loopt u vanzelf aan tegen de (recent uitgeklede) sociale wetgeving in Duitsland.

Meer fiscaaladvies nodig inzake belastingheffing in Duitsland?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Auteur(s) van belasting in duitsland


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel


Deze pagina is aangemaakt op: 25-10-2004 13:50.
Laatst gewijzigd op: 26-05-2017 15:41

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: