Zwitserland 1951 (tot en met 2011)

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur

Nederland

Vast salaris 50% Nederland, 50% Zwitserland, overige beloningen 100% Nederland.

- beloning commissaris

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

 

- artiesten

Nederland

 

- sporters

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Normale regels niet-zelfstandige arbeid: Info 85/ 636 aftrek elders belast voor personeel werkzaam op schepen met Zwitserse vlag en - thuishaven.

- offshore (dienst-betrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

 

- particulier / overheidsbedrijf

Zwitserland

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

 

- afkoopsom pensioen (geen overheidspens.)

Zwitserland

 

- lijfrenten

Zwitserland

 

- beroepspensioen

Zwitserland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / ANW / WAO / WAZ / WaJong

Zwitserland

 

- WAO-suppletie

Zwitserland

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Zwitserland

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Zwitserland

 

Box II

   

- winst

Nederland

Maximaal 20% belasting.

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

Nederlandse, niet tevens Zwitserse nat.

Fictief a.b. valt toe aan Zwitserland.

- dividend

Zwitserland

25% Bronheffing in Nederland onder voorwaarden (gedeeltelijk) terug te vragen.

 
   

Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: