Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Zuid Afrika 2005


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Zuid Afrika 2009

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Zuid-Afrika worden verricht door persoon met de Zuid-Afrikaanse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Zuid-Afrika is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij de werkzaamheden worden bekostigd uit openbare middelen van Zuid-Afrika of worden verricht in het kader van een culturele of sportovereenkomst.

Met betrekking tot overeenkomsten van korte duur (< 3 mnd.) ziet Nederland met ingang van 1 januari 2007 af van het heffingsrecht ter zake van een sportbeoefening/optreden in Nederland.

- docenten en onderzoekers

Zuid-Afrika

Maximaal 2 jaar voor het geven van onderwijs of wetenschappelijk onderzoek, tenzij het onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang, maar in de eerste plaats voor persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Zuid-Afrika

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

 

Pensioenen en lijfrenten

   

- overheid, particulier, lijfrente

Nederland

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika).

- afkoopsom pensioen / lijfrente

Nederland

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika.)

- beroepspensioen

Nederland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika.)

NL oorlogs- / verzetspensioenen / uitkeringen

 

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika.)

Uitkeringen

   

- AOW

Nederland

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika.)

- Anw

Nederland

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika.)

- WAO / WIA / Waz / WaJong

Nederland

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika.)

- WAO-suppletie

Zuid-Afrika

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

Heffingsrecht is toegewezen aan Nederland in alle gevallen waarin het pensioen, de lijfrente-uitkering, de sociale zekerheidsuitkering e.d. recht gaf op belastingvermindering. Dit heffingsrecht wordt niet aangetast door overdracht van pensioenkapitaal. Onderdeel XI van het Protocol bevat een overgangsregeling voor lopende pensioentermijnen (geldt ook voor lopende lijfrentetermijnen en sociale zekerheidsuitkeringen): geniet een persoon op de datum waarop het verdrag van toepassing wordt al dergelijk inkomen vanuit Nederland, dan heeft Zuid-Afrika het heffingsrecht voor zover deze termijnen per kalenderjaar minder bedragen dan € 10.000. Indien de termijnen meer bedragen dan € 10.000, heeft Nederland het heffingsrecht over het meerdere. (Het progressievoorbehoud wordt wel toegepast over het deel dat is toegewezen aan Zuid-Afrika.)

 

Zuid-Afrika

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Zuid-Afrika

Tenzij te hoog (onzakelijk) bedrag aan interest vanwege verhouding schuldenaar / gerechtigde. Het verdrag is dan slechts van toepassing op het zakelijke gedeelte van de rente.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Max. 10% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 14-09-2009 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen