Zimbabwe

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Zimbabwe worden verricht door persoon met de Zimbabwaanse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten van die diensten inwoner van Zimbabwe is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Zimbabwe

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of onderzoek (dit laatste moet worden verricht in het algemeen belang).

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Belast in land vestigingsplaats werkelijke leiding onderneming die vervoermiddel exploiteert.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M). Tenzij inwoner en onderdaan van Zimbabwe en overheidsbeloning direct vóór einde dienstverband met Nederland in Zimbabwe belast.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) en lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Nederland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Zimbabwe

 

- WAO-suppletie

Zimbabwe

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

Zimbabwe

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

Geen termijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 20% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: