Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Vietnam


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Vietnam

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XI.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Vietnam door persoon met de Vietnamese nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten van die diensten inwoner van Vietnam is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij betaald uit openbare fondsen van de andere staat o.g.v. culturele- of sportieve uitwisselingen. Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren, docenten of wetenschappelijke onderzoekers

Vietnam

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Belast in de staat waarin de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

Tenzij inwoner en onderdaan van Vietnam.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Vietnam

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Vietnam

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Vietnam

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever, tenzij inwoner en onderdaan van Vietnam.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 7% belasting over brutobedrag (o.g.v. Protocol art. VIII).

Box II

   

- winst

Nederland

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen