Venezuela

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XI.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Venezuela verricht door persoon met de Venezolaanse nationaliteit of door persoon die niet uitsl. voor verrichten diensten inwoner van Venzuela werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren en andere docenten

Venezuela

Max. twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Venezuela

Belast in het woonland van betreffende persoon.

Natuurlijke persoon aan boord van een schip zonder werkelijke woonplaats in NL of Venezuela wordt geacht inwoner te zijn van de staat waarin het schip zijn thuishaven heeft (Protocol 21-9-1995 III Ad artikel 4).

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Venzuela.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Venezuela

 

- lijfrente

Venezuela

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Venezuela

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Venezuela

Indien betaald door of namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever, zie ook opmerking bij "beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf".

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 5% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 10% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: