Uganda

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Uganda verricht door een persoon met de Ugandese nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Uganda werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij geheel / hoofdzakelijk betaald uit openbare fondsen van één van de staten of o.b.v. een culturele overeenkomst.

- hoogleraren en andere docenten

Uganda

Indien betaling vanuit Uganda, max. 2 jaar voor onderwijs / onderzoek tenzij onderzoek niet plaatsvindt t.b.v. het algemeen belang. Indien betaling vanuit NL vanaf dag 1 belast in NL.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Uganda

Plaats waar de werkelijke leiding van de onderneming is gevestigd.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 17, lid 6.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Uganda.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Let op!

Uganda

Hoofdregel: heffing in Oeganda tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Uganda heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk. in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom nog niet ingegaan pensioen (geen overheidspensioen) en lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Let op!

Uganda

Hoofdregel: heffing in Uganda tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen) en

- Uganda heft niet tegen het algemene tarief en/of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk. in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Let op!

Uganda

Hoofdregel: heffing in Uganda tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Uganda heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- WAO / Waz / Wajong

Let op!

Uganda

Hoofdregel: heffing in Uganda tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Uganda heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk. in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- WAO-suppletie

Uganda

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Let op!

Uganda

Attentie: zie voetnoot 3 vorige bladzijde.

     

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% van het brutobedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: