Tunesië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris

Nederland

Zie Protocol artikel II.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Tunesië verricht door een persoon met de Tunesische nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Tunesië werd.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen

Tunesië

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Tunesië.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Tunesië

 

- lijfrente (incl. afkoopsom)

Tunesië

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Nederland

Aftrek lokale belasting (zie artikel 22, lid 6).

- beroepspensioen

Tunesië

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Nederland

 

- Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Tunesië

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

3-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

Aftrek lokale belasting (art. 22, lid 6).

- dividend

Nederland

Maximaal 20% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: