Tsjechië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

 

- artiesten en sporters

Nederland

 

- (hoog)leraren

Tsjechië

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer en binnenschepen

Tsjechië

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Tsjechië

 

- lijfrente (incl. afkoopsom)

Tsjechië

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

   

- beroepspensioen

 

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Tsjechië

 

- Anw

Tsjechië

 

- WAO / Waz / WaJong

Tsjechië

 

- WAO-suppletie

Tsjechië

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.
Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Tsjechië

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Tsjechië

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 10% van het brutobedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: