Taiwan

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Taiwan verricht door persoon met de Taiwanese nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten van die diensten inwoner van Taiwan werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij geheel / hoofdz. bekostigd uit publ. middelen Taiwan.

Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren en andere docenten

Taiwan

Max. 2 jaar voor onderwijs en onderzoek én inwoner of onmiddellijk voor zijn 1e bezoek aan NL inwoner van Taiwan, tenzij onderzoek niet plaatsvindt t.b.v. alg. nut

- personeel op vliegtuigen en schepen voor internationaal verkeer

 

Belast in land waar feitelijke leiding van onderneming is gevestigd.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Taiwan.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

 

Toegewezen aan Taiwan, mits in Taiwan belast tegen normaal tarief (> 90% van de pensioen- of lijfrentetermijn belast tegen algemeen tarief voor inkomsten uit niet zelfstandige arbeid of pensioen- of lijfrentetermijnen bedragen < € 20.000 per kalenderjaar). Indien Taiwan niet belast tegen normaal tarief is heffing toegewezen aan Nederland. Protocol artikel VII.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of niet ingegane lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom ingegane lijfrente

 

Toegewezen aan Taiwan, mits in Taiwan belast tegen normaal tarief (> 90% van de pensioen- of lijfrentetermijn belast tegen algemeen tarief voor inkomsten uit niet zelfstandige arbeid of pensioen- of lijfrentetermijnen bedragen < € 20.000 per kalenderjaar). Indien Taiwan niet belast tegen normaal tarief is heffing toegewezen aan Nederland. Protocol artikel VII.

- beroepspensioen

 

Toegewezen aan Taiwan, mits in Taiwan belast tegen normaal tarief (> 90% van de pensioen- of lijfrentetermijn belast tegen algemeen tarief voor inkomsten uit niet zelfstandige arbeid of pensioen- of lijfrentetermijnen bedragen < € 20.000 per kalenderjaar). Indien Taiwan niet belast tegen normaal tarief is heffing toegewezen aan Nederland. Protocol artikel VII.

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Taiwan

Indien betaald door of namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaars-eis.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 10% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: