Suriname

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij het in Suriname bewezen diensten betreft door een inwoner en onderdaan van Suriname.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen

Suriname

Belast in woonland betreffende persoon.

Een natuurlijke persoon die aan boord van een schip woont zonder een werkelijke woonplaats in één van de Staten te hebben, wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar het schip zijn thuishaven heeft (Protocol I Ad artikel 4).

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- particulier / overheidsbedrijf

Suriname

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd deel van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe.

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

Suriname

 

- lijfrente en afkoop lijfrente

Suriname

 

- beroepspensioen

Suriname

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Suriname

 

- WAO / Waz / WaJong

Suriname

 

- WAO-suppletie

Suriname

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever, tenzij inwoner en onderdaan van Suriname.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

Suriname

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-Jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

- 15% indien niet in belastbaar inkomen Suriname;

- 20% in alle overige gevallen.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: