Sri Lanka

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel VI.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij in Sri Lanka bewezen diensten door onderdaan van Sri Lanka of door persoon die niet uitsluitend voor dat werk inwoner van Sri Lanka werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Ook bij betalingen voor het optreden aan een ander dan de artiest / sporter blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren en andere docenten

Sri Lanka

Max. 2 jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Sri Lanka

Belast in woonland van betreffende persoon.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Sri Lanka.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd deel van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Sri Lanka

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd deel van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe.

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

Nederland

 

- afkoop lijfrente

Sri Lanka

 

- beroepspensioen

Sri Lanka

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nat.wetgev.

 

- WAO / Waz / WaJong

Nat.wetgev.

 

- WAO-suppletie

Sri Lanka

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

nat.wetgev.

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5 jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: