Slowakije

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

 

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Slowakije

Max. 2 jaar voor onderwijs aan een universiteit, hogeschool of andere onderwijsinrichting.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer en binnenschepen

Slowakije

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, nr. IFZ 96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Slowakije

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, nr. IFZ 96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

Slowakije

 

- lijfrente en afkoop lijfrente

Slowakije

 

- beroepspensioen

Slowakije

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, op het gebied van wetenschap, letterkunde, kunst, opvoeding of onderwijs, alsmede de zelfstandige werkzaamheden van artsen, advocaten, technici, architecten, tandartsen en accountants.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Slowakije

 

- WAO / Waz / WaJong

Slowakije

 

- WAO-suppletie

Nederland

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

 

Slowakije

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Slowakije

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

maximaal 10% van het bruto bedrag.

 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: