Singapore

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Singapore worden verricht door inwoner die niet de NL nationaliteit heeft.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bekostigd uit Singaporese openbare middelen.

- hoogleraren

 

Normale regels van dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Singapore

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels van dienstbetrekking van toepassing.

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 2.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, nr. IFZ 96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Singapore

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Singapore

 

- beroepspensioen

Singapore

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Singapore

 

- Anw

Singapore

 

- WAO / Waz / WaJong

Singapore

 

- WAO-suppletie

Singapore

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Singapore

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Aftrek lokale belasting.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: