Russische Federatie

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in de Russ. Federatie worden verricht door een persoon met de Russische nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van de Russ. Fed. werd.

.- artiesten en sporters

Nederland

Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren

Russ.Fed.

Max. 2 jaar mits betaald uit Russische bronnen.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Russ.Fed.

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van de Russische Federatie.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Russ.Fed.

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen en lijfrente (geen overheidspensioen)

Nederland

 

- beroepspensioen

Russ.Fed.

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Nederland

 

- Anw

Nederland

 

- W.O / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Russ.Fed.

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

   

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: