Portugal

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie artikel 16 en Protocol artikel XV!!!

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Portugal verricht door persoon met Port. nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inw. van Portugal werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bezoek aan NL wordt bekostigd uit Port. openbare middelen of plaatsvindt i.h.k.v. een culturele overeenkomst.

- hoogleraren en andere docenten

Portugal

Maximaal twee jaar voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Land waar de werkelijke leiding van de onderneming is gevestigd.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 6.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Portugal.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Let op!

Hoofdregel: heffing in Portugal tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Portugal heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk. in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen (zie m.b.t. de tweede voorwaarde ook Protocol artikel XVI).

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom niet-ingegaan pensioen (geen overheidspensioen) of niet-ingegane lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom ingegaan pensioen (geen overheidspensioen) of ingegane lijfrente

 

Hoofdregel: heffing in Portugal tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Portugal heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk. in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen (zie m.b.t. de tweede voorwaarde ook Protocol artikel XVI).

- beroepspensioen

 

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d. Hoofdregel: heffing in Portugal tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Portugal heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen (zie m.b.t. de tweede voorwaarde ook Protocol artikel XVI).

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Let op!

Hoofdregel: heffing in Portugal tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Portugal heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en soc.verz.uitk. in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen (zie m.b.t. de tweede voorwaarde ook Protocol artikel XVI).

- WAO-suppletie

 

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

 

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 10% van het bruto bedrag.

 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: