Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Polen 2002


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Belastingverdrag Polen (vanaf 2004)

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij is jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

- See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/belastingverdragen/waar_belasting_betalen/#sthash.ptuUR1XX.dpuf

Verdrag 2002

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel IX.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Polen verricht door persoon met Poolse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inwoner van Polen werd.

- artiesten en sporters

Nederland

tenzij uit openb. fondsen van een of beide verdragsl. staten.

- hoogleraren en andere docenten

Polen

Voor max. 2 jaar voor onderwijs / onderzoek tenzij onderzoek niet plaatsvindt t.b.v. het algemene nut.

- personeel op vliegtuigen en (binnen)schepen in internationaal verkeer

Polen

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 7.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheids- pensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besl. 280696, nr. IFZ96/863M).

Tenzij inwoner en onderdaan van Polen.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

 

Hoofdregel: heffing in Polen tenzij:

- fiscale faciliëring in NL en

- Polen heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 20.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan dan mag Nederland heffen.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheids- pensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besl. 280696, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom niet-ingegaan pensioen of niet-ingegane lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom ingegaan pensioen of lijfrente

 

Hoofdregel: heffing in Polen tenzij:

- fiscale faciliëring in NL en

- Polen heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en socialezekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 20.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan dan mag Nederland heffen.

- beroepspensioen

Polen

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / WAZ / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Polen

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 5% van het brutobedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn

evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
Artikel datum : 06-08-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 03-09-2013

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen