Pakistan

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Pakistan verricht door persoon met de Pakistaanse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inwoner van Pakistan werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Ook bij betalingen voor het optreden aan een ander dan de artiest / sporter blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren en andere docenten

Pakistan

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in de eerste plaats voor persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Pakistan

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Pakistan. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Pakistan

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overh. pensioen)

Nederland

 

- lijfrenten en afkoop lijfrente

Pakistan

 

- beroepspensioen

Pakistan

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nat.wetg.

 

- WAO / Waz / WaJong

Nat.wetg.

 

- WAO-suppletie

Pakistan

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstbetrekking blijft bestaan.

 

Nat.wetg.

Indien dienstbetrekking is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 20% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

Aftrek lokale belasting (art. 22, lid 6).

- dividend

Nederland

Maximaal 20% van het bruto bedrag.

 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: