Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Oekraïne


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Oekraïne

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel IX.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Oekranië worden verricht door een persoon met de Oekraïnse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Oekranië werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij (nagenoeg) geheel bekostigd uit openbare middelen van de andere staat, een staatk. onderdeel of een plaats. publiekrechtelijk lichaam daarvan, of indien werkzaamheden worden verricht in het kader van een culturele of sportovereenkomst tussen de Staten.

- hoogleraren en andere docenten

Oekranië

Max. twee jr. voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen, schepen en boten in internationaal verkeer

Oekranië

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en staatsburger van die staat.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

 

Protocol artikel X: NL blijft heffingsbevoegd de in artikel 18, lid 1 vermelde uitkeringen (pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten) zolang Oekraïne nog geen belastingheffing hierover kent.

Protocol artikel X: NL blijft heffingsbevoegd de in artikel 18, lid 1 vermelde uitkeringen (pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten) zolang Oekraïne nog geen belastingheffing hierover kent.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

 

Zie Protocol artikel X. Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996). Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / WAZ / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Oekranië

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen