Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Noorwegen


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Noorwegen

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris/e.d.

Nederland

Tenzij vaste inrichting (zie lid 3).

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Noorwegen verricht door persoon met de Noorse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten van die diensten inwoner van Noorwegen is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bezoek in hoofdzaak bekostigd door Noorwegen.

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer en schepen, gebezigd voor de visserij in volle zee

Noorwegen

Voor inwoners van Noorwegen en Nederland voor inwoners van Nederland.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Mits dienstbetrekking i.v.m. exploratie of exploitatie van de zeebodem in NL buitengaats uitgeoefend gedurende > 30 dagen in tijdvak van 12 maanden.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Noorwegen.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier/ overheidsbedrijf en lijfrente

Noorwegen

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen

Nederland

 

- afkoopsom lijfrente

Noorwegen

 

- beroepspensioen

Noorwegen

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Noorwegen

 

- WAO / Waz / Wajong

Noorwegen

 

- WAO-suppletie

Noorwegen

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstbetrekking niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Noorwegen

Indien dienstbetrekking is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Noorwegen

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 09-02-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen