Nieuw Zeeland

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Nieuw-Zeeland worden verricht door een persoon met de Nieuw-Zeelandse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Nieuw-Zeeland is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- (hoog)leraren

Nw-Zeeland

Voor max. twee jaar voor onderwijs of wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Nw-Zeeland

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 2.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Nieuw-Zeeland.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Nw-Zeeland

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

Nederland

Slotprotocol art. X.

- afkoop lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Nw-Zeeland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

Tenzij de persoon inwoner en staatsburger is van die staat.

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Nw-Zeeland

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Nederland

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: