Mongolië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XV.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Mongolië worden verricht door een persoon met de Mongoolse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Mongolië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij betaald uit openbare fondsen van Mongolië of op basis van een culturele overeenkomst tussen de staten.

- hoogleraren en andere docenten

Mongolië

Max. 2 jaar voor onderwijs / onderzoek tenzij onderzoek niet plaatsvindt ten behoeve van het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen, schepen, spoorwegvoertuigen en wegvoertuigen in internationaal verkeer

Mongolië

Plaats waar de werkelijke leiding van de onderneming is gevestigd.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Mongolië.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Nederland

Indien fiscale faciliëring heeft plaatsgevonden in NL.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) en lijfrente

Nederland

Indien fiscale faciliëring heeft plaatsgevonden in NL.

- beroepspensioen

Nederland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Mongolië

Indien betaald door / namens part. werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn. Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag. Zie voor nadere uitleg Protocol artikel XII.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: