Moldavië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XII.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Moldavië worden verricht door een persoon met de Moldavische nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Moldavië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Moldavië

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Moldavië.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Moldavië

Tenzij Moldavië de uitkeringen nog niet kan belasten ingevolge haar nationale wetgeving. Protocol XIII: Ad Artikel 18.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Moldavië

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d. tenzij Moldavië de uitkeringen nog niet kan belasten ingevolge haar nationale wetgeving.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Moldavië

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

- WAO-suppletie

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 5% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: