Mexico

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris

Nederland

Zie Protocol artikel XII.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Mexico worden uitgevoerd door een persoon met de Mexicaanse nationaliteit of niet uitsluitend voor het verrichten van diensten inwoner van Mexico is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Mexico

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M). Tenzij inwoner en onderdaan van Mexico.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Mexico

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Mexico

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

Maximaal 17,5% van het brutobedrag

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

Maximaal 17,5% van het brutobedrag

- WAO-suppletie

Mexico

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Maximaal 17,5%. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

Mits >25% deelneming, maximaal 20%.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: