Marokko

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij persoon Marokkaanse nationaliteit heeft.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij in dienst van een Marokkaanse staatsorganisatie zonder winstoogmerk.

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Plaats werkelijke leiding van de onderneming.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente.

- overheid, algemeen

Nederland

Zowel Nederland als Marokko kunnen heffen. Het verdrag voorziet niet in voorkoming van dubbele belasting t.a.v. overheidspensioenen.

- particulier / overheidsbedrijf

Marokko

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zowel Nederland als Marokko kunnen heffen. Het verdrag voorziet niet in voorkoming van dubbele belasting t.a.v. overheidspensioenen.

- afkoopsom pensioen (geen overh. pensioen)

Marokko

 

- lijfrente, afkoopsom lijfrente

Marokko

 

- beroepspensioen

Marokko

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Marokko

 

- Anw

Marokko

 

- WAO / Waz / WaJong

Marokko

 

- WAO-suppletie

Marokko

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Marokko

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 25% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn, evt conserverende aanslag invorderen vervreemding aandelen binnen tien jaar.

- dividend

Nederland

Maximaal 25%.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: