Malawi (per 1 januari 2014 buitenwerking getreden, BVDB van toepassing)

De staatssecretaris heeft in 2018 laten weten dat de gesprekken moeizaam verlopen en dat verdragsonderhandelingen voorlopig in de ijskast worden gezet. Zie hier voor de mededeling.

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten verricht in Malawi door persoon met Malawische nationaliteit en niet tevens Nederlandse nationaliteit.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en docenten

Malawi

Voor onderwijs voor maximaal twee jaar.

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel XI, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Zie overheidsbeloning.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Malawi

Tenzij in Malawi niet aan belasting onderworpen.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid, Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Nederland

 

- beroepspensioen

Malawi

Onderworpenheidseis, ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

Zie brief MvF 085-2890.

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Malawi

Indien betaald door / namens particuliere werkgever (onderworpenheidseis).

 

Nederland

Zie overheidsbeloning.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 01-03-1996).

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet verbroken.

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Nederland

Indien dienstbetrekking verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Malawi

 

Box II

   

- winst

Nederland

 

- dividend

Malawi

Tenzij in Malawi niet aan belasting onderworpen.

 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: