Macedonië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel VIII.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Macedonië worden verricht door een persoon met de Macedonische nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Macedonië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij uitgevoerd zonder winstoogmerk in het kader van goedgekeurde culturele- of sportieve uitwisselingen.

- hoogleraren

Macedonië

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen

Macedonië

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Mits vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Macedonië.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Macedonië

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Macedonië

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Macedonië

Indien betaald door of namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Macedonië

 

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn, evt conserverende aanslag invorderen bij vervreemding aandelen binnen tien jaar.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: