Kroatië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Kroatië worden verricht door persoon met de Kroatische nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Kroatië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op (binnen)schepen en luchtvaartuigen in internationaal verkeer

Kroatië

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 2.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Kroatië.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

 

Afhankelijk van hoogte totale bruto bedrag pensioenen en lijfrenten (zie protocol art. VII 2).

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

 

Afhankelijk van hoogte totale bruto bedrag pensioenen. Protocol artikel VII: Pensioenen en andere soortgelijke beloningen en lijfrenten mogen ook worden belast in NL indien totale bruto bedrag > € 5.446.

- beroepspensioen

 

Afhankelijk van hoogte totale bruto bedrag pensioenen. Protocol artikel VII: Pensioenen en andere soortgelijke beloningen en lijfrenten mogen ook worden belast in NL indien totale bruto bedrag > € 5.446. Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Kroatië

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Kroatië

Bijzondere situaties art. 11, lid 6 (indien geen sprake is van marktrente).

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: