Zuid Korea

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Zuid-Korea worden verricht door een onderdaan van Zuid-Korea en die niet tevens onderdaan van Nederland is.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bekostigd geheel of in hoofdzaak uit openbare middelen van Zuid-Korea.

- hoogleraren, leraren en onderwijzers

ZK

Bij aanvang inwoner zijn van Zuid-Korea, voor max. 2 jaar voor onderwijs / wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek in 1e plaats verricht voor pers. nut.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Heffing toegewezen aan woonland.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 19, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996/IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

ZK

Tenzij inkomsten ten laste komen van NL ondernemings- of vaste inrichtingswinst / voor dat gedeelte dan belastbaar in NL.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996/IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) en afkoopsom lijfrente

ZK

Tenzij inkomsten ten laste komen van NL ondernemings- of vaste inrichtingswinst / voor dat gedeelte dan belastbaar in NL.

- beroepspensioen

ZK

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Tenzij inkomsten ten laste komen van NL ondernemings- of vaste inrichtingswinst / voor dat gedeelte dan belastbaar in NL.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nat. wet

 

- WAO-suppletie

ZK

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

   

- WW

 

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Nat. wet

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 15% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

- Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

Artikel datum : 17-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: