Kazachstan

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/ commissaris/e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Kazachstan worden verricht door een persoon met de Kazachst. nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Kazachstan is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Kazachstan

Verblijf in Nederland voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Kazachstan

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Kazachstan. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- particulier/ overheidsbedrijf

 

Zie protocol artikel XIII 3) NL blijft heffingsbevoegd over particuliere pensioenen zolang Kazachstan nog geen belastingheffing hierover kent

- lijfrente

Kazachstan

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid / Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Kazachstan

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Kazachstan

Indien betaald door of namens particuliere werkgever

- WAO-suppletie

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn

evt. conserverende aanslag invorderen

- dividend (incl. winstdelende obligaties)

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag

 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: