Japan t/m 2011

 

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

 

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Japan

Maximaal twee jaar voor het geven van onderwijs.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Vestigingsland werkgever.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels diensbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Japan

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

Japan

 

- lijfrente en afkoopsom lijfrente

Japan

 

- beroepspensioen

Japan

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Japan

 

- Anw

Japan

 

- WAO / Waz / WaJong

Japan

 

- WAO-suppletie

Japan

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Japan

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag. Indien (gedeelte van) rente / dividend niet wordt overgemaakt naar Japan - hierover integraal heffen (remittance base art. 6).

 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 03-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: