Italië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur/ commissaris/e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Italië verricht door een persoon met Italiaanse nationaliteit (geen NL nationaliteit) of door een niet - Italiaan die al in Italië woonde

- artiesten en sporters

Nederland

 

- (hoog)leraren en wetenschappelijke onderzoekers

Italië

Max. 2 jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in het algemeen belang

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Italië

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Italië én geen Nederlands onderdaan / Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- particulier/ overheidsbedrijf

Italië

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M)

- afkoopsom pensioen (geen overh. pensioen)

Nederland

Tenzij Ital. onderdaan én geen NL onderdaan

- lijfrente en afkoopsom lijfrente

Italië

 

- beroepspensioen

Italië

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Italië

 

- WAO-suppletie

Italië

Indien betaald door/namens particuliere werkgever

 

Nederland

Indien betaald door/namens publieke werkgever

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking sinds 1 maart 1996)

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M

 

Italië

Indien dienstverband is verbroken

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn

NL nationaliteit en geen Ital. nationaliteit

Evt. conserverende aanslag invorderen

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: