Belastingverdrag Indonesië (vanaf 2004)

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij is jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

- See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/belastingverdragen/waar_belasting_betalen/#sthash.ptuUR1XX.dpuf

Belastingverdrag 2002

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten worden bewezen in Indonesië, door een inwoner en onderdaan van Indonesië.

- artiesten en sportbeoefenaars

Nederland

 

- (hoog)leraren

Indonesië

Ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor maximaal 2 jaar.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Nederland

Indonesië

Daar waar de woonplaats van de exploitant van de onderneming is gelegen.

- offshore (in dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 19, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij de diensten werden bewezen in Indonesië, door een inwoner en onderdaan van Indonesië.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheids-pensioen) en lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Nederland

Ziet op zelfstandige beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Nederland

 

- Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Indonesië

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente

Nederland

Max. 10% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

10 jaarseis (> 5% van de aandelen) evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Max. 10% van het bruto-bedrag.

 
 
   

Artikel datum : 06-08-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 03-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: