IJsland

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol art. VII.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in IJsland worden verricht door een persoon met de IJslandse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van IJsland is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

IJsland

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Plaats werkelijke leiding onderneming.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van IJsland.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

IJsland 1

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

IJsland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

IJsland

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

Tenzij aanvulling op loon dan 15 lid 1.

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

IJsland

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 03-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: