Griekenland

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel III.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Griekenland worden bewezen door een persoon met Griekse nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Griekenland is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Griekenland

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs, art. 21 niet van toepassing voor wetenschappelijk onderzoek.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

 

Toegewezen aan land waar de winst van de onderneming wordt belast die het vervoermiddel exploiteert.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij genieter Griekse nationaliteit heeft. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Griekenland

 

- lijfrente en afkoop lijfrente

Griekenland

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Nederland

 

- beroepspensioen

Griekenland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Griekenland

 

- WAO-suppletie

Griekenland

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken.

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Griekenland

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Max. 10%.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: