Georgië

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel IX.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Georgië verricht door persoon met de Georgische nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inwoner van Georgië is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bekostigd uit openbare middelen van andere staat of verricht i.h.k.v. culturele / sportovereenkomst tussen de staten.

- hoogleraren

Georgië

T.b.v. onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang voor maximaal twee jaar.

- bouwwerk / constructie / montagewerkzaamh.

Georgië

Indien in samenhang met plaats en geen sprake van v.i.

- personeel op vliegtuigen/ schepen int. verkeer

Georgië

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 6.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Georgië.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom niet-ingegaan pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom ingegaan pensioen of lijfrente

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- beroepspensioen

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- A.O.W. / Anw / WAO / Waz / WaJong

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

- WAO-suppletie

Georgië

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Georgië

Hoofdregel: heffing in Georgië tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- Georgië heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen); en

- totale bedrag pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen in kalenderjaar > € 10.000.

Wordt aan al deze criteria voldaan, dan mag Nederland heffen.

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Georgië

 

Box II

   

- winst

Nederland

10-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Max. 15% van het bruto bedrag.

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: