Frankrijk

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Indien het werkzaamheden betreft op gebied handel of nijverheid, valt de beloning onder art. 15 of 16.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Frankrijk

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer en binnenschepen

Frankrijk

Toegewezen aan woonland betreffende persoon.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Indien het werkzaamheden betreft op gebied van handel of nijverheid valt het pensioen onder art. 18. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Frankrijk

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Indien het werkzaamheden betreft op gebied van handel of nijverheid valt het pensioen onder art. 18. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overh. pensioen)

Frankrijk

 

- lijfrente en afkoop lijfrente

Frankrijk

 

- beroepspensioen

Frankrijk

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Frankrijk

 

- WAO-suppletie

Frankrijk

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Frankrijk

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Max. 10%.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn, wel geldt als voorwaarde dat genieter de Nederlandse nationaliteit en niet (tevens) de Franse nationaliteit heeft. Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 03-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: