Estland

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel XI.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Estland bewezen diensten door onderdaan van Estland of door persoon die niet uitsluitend voor dat werk inwoner van Estland werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij betaald uit openb.fondsen of staatskas Estland. Ook bij betalingen voor het optreden aan een ander dan de artiest / sporter blijft het land van optreden heffingsbevoegd. Let op wijzigingsprotocol.

- hoogleraren en docenten

Estland

Max. 2 jaar én inwoner of onmiddellijk voor zijn 1e bezoek aan NL inwoner van Estland, tenzij onderzoek in eerste plaats voor persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Estland

Toegewezen aan woonland betrokken persoon.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 3.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij onderdaan en inwoner van Estland.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Estland

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Estland

 

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Estland

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

 

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% van bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van bruto bedrag.

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: