Duitsland

Er is een nieuw belastingverdrag met Duitsland gesloten. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2014. Onderstaande gegevens gelden tot en met 2013.

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning commissaris, e.d.

Nederland

 

- beloning directeur

10

10

Belast in de werkstaat.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij onderdaan van Duitsland en niet tevens onderdaan van Nederland en het werk in Duitsland wordt verricht.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij in dienstbetrekking en ogv 183-dagen-bepaling heffing aan Duitsland wordt toegewezen.

- hoogleraren of andere docenten

Duitsland

Voor het geven van onderwijs gedurende een tijdelijk verblijf van ten hoogste twee jaren.

- personeel op vliegtuigen en schepen

 

Arbeid wordt geacht te zijn uitgeoefend in de staat waar de plaats van leiding van de onderneming zich bevindt. Zolang de staat waar de plaats van de leiding van de onderneming zich bevindt de inkomsten NIET belast, heeft de woonstaat het recht tot belastingheffing over deze inkomsten.

- werknemers bij ondernemingen gevestigd op een internationaal bedrijventerrein

 

Belastingheffing in de staat waarin deze personen verplicht verzekerd zijn ingevolge de Vo. (EEG) nr. 1408/71, art. 4 van het derde aanvullende protocol (Trb.2004, 185). In werking sinds 301204, van toepassing sinds 010105. Zie ook art. 14, lid 2 en 3 Vo. (EEG) nr. 1408/71.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

 

- particulier / overheids-bedrijf

Duitsland

Pensioenen van PTT / Spoorwegen toegewezen aan NL (zie punt 17 ad art 11 Slotprotocol) voor zover toe te rekenen aan de periode dat de PTT (tot 01-01-1989) en Spoorwegen (tot 01-01-1994) nog een publiekrechtelijke status hadden (HR 23-11-1994, nr 29.935).

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

 

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

Duitsland

 

- lijfrente en afkoop lijfrente als gevolg van oorlogshandelingen of politieke vervolging

Nederland

 

- overige lijfrente of afkoop lijfrente

Duitsland

(Vroegere) diensten.

 

Duitsland

Particuliere lijfrente.

- beroepspensioen

Duitsland

 

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Duitsland

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever (zie verder beloning overheid).

- Wulbz

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

- WUV

Duitsland

Zie brief MvF 085-2890 / IFZ 94/44.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Duitsland

 

Box II

   

- winst

Duitsland

 

- dividend

Nederland

Inhouding maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   

Meer weten van duitsland


Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 01-11-2015

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: