Denemarken

Verdrag 1996

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel IX.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Denemarken worden verricht door een Deens onderdaan of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Denemarken is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Ook bij betaling aan een ander dan de sporter / artiest blijft het land van optreden heffingsbevoegd.

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Denemarken

Woonland van betrokkene is bepalend.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van Denemarken.

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

Denemarken

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Denemarken

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Nederland

 

- Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Denemarken

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Denemarken

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: