Bulgarije

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel IX.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Bulgarije worden verricht door persoon met de Bulgaarse nationaliteit of door persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Bulgarije is geworden.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij bekostigd uit openbare middelen van Bulgarije of verricht i.h.k.v.een culturele- of sportovereenkomst.

- hoogleraren en andere docenten

Bulgarije

Voor maximaal twee jaar, tenzij het onderzoek niet plaatsvindt ten behoeve van algemeen nut maar in de eerste plaats voor het persoonlijk nut.

- personeel op vliegtuigen, schepen en wegvoertuigen in internationaal verkeer

Bulgarije

 

- offshore (dienstbetrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan Bulgarije.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Bulgarije

 

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Nederland

 

- beroepspensioen

Bulgarije

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

- lijfrente en afkoopsom lijfrente

Bulgarije

 

Uitkeringen

   

- AOW / Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Bulgarije

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Bulgarije

 

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: