Belarus (Wit-Rusland)

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel X.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij de diensten in Belarus worden verricht door een persoon met de Wit-Russische nationaliteit of door een persoon die niet uitsluitend voor het verrichten van die diensten inwoner van Belarus werd.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Belarus

 

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, lid 4

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan Belarus.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

 

Protocol XI 18, lid 1 zolang Belarus geen heffing kent.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (Besluit 28 juni 1996, IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen) of lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Belarus

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW

Nederland

 

- Anw

Nederland

 

- WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Belarus

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Nederland

 

- WW

Nederland

Ongeacht of dienstverband is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 5% van het bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn, evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 10-09-2013

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: