Vennootschapsbelasting tarieven

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009   2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Tarief tot € 22.689   -  -  -  -  -  -  -  -  25,5%  27%   29%  29%  29%
Tarief € 22.689 >  -  -  -  - -  -  -  -  -  29,6%   31,5%   34,5%  34,5%
Tarief tot € 25.000   -  -  -  -  -  -  - 20%   -  -  -  -  -  
Tarief tussen € 25.000 en € 60.000   -  -  -  -  -  -  - 23,5%   -  -  -  -  -  
Tarief € 60.000 >   -  -  -  -  -  -  - 25,5%   -  -  -  -  -  
Tarief tot € 200.000   20%  20%  20%  20% 20%  20%  20%   20%  -  -  -  -   -   -  -  
Tarief € 200.000 >  25%  25%  25%  25% 25%  25%  25,5%  25,5%  -  -  -  -  -  -  -  
Tarief tot € 275.000   -  -  -  -  -  20%  -  -  -  -  -  -  
Tarief € 275.000 >  -  -  -  - -  -  25,5%  -  -  -  -  -  -  
Innovatie- / octrooi- / rentebox  -  -   5%  5% 5%  5%  5%  10%  10% 10%  -  -  -  -  -  
Beleggingsinstellingen (1)   -  -  0%  0% 0%  0%  0%  0%  0% 0%  0%  0%  0%  0%  0%

(1) mits geen aanmerkelijk belang of beursnotering

Wijzigingen vennootschapsbelasting 2013

De tarieven zijn in 2013 gelijk gebleven aan 2012. Er zijn wel een paar wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen in de vennootschapsbelasting in 2013 zijn:

  1. Aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente (Bosal-maatregel): excessieve renteaftrek op leningen die zijn aangegaan voor de financiering of aankoop van deelnemingen komt te vervallen. Een deelneming mag dus niet meer met teveel vreemd vermogen gefinancierd worden. De eerste € 750.000 aan rente is altijd aftrekbaar, dus het gemiddelde bedrijf heeft geen problemen. Uitbreidingsinvesteringen hebben geen last van deze aftrekbeperking, expansie blijft dus mogelijk.
  2. Thincap regeling: wordt per 1 januari 2013 afgeschaft, de regeling is ook wel bekend als "onderkapitalisatieregeling".
  3. Aanpassing buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen: sinds 2013 wordt de buitenlandse VPB-plicht voor bestuurdersbeloningen uitgebreid, deze gaat ook gelden voor de materiële bestuurswerkzaamheden of managementdiensten welke worden verricht voor een in Nederland gevestigd lichaam.
  4. Handel in herinvesteringsreserves: wetgeving wordt aangepast om misbruik lastiger te maken.

Meer weten van tarief vennootschapsbelastingAuteur(s) van tarief vennootschapsbelasting


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel


Deze pagina is aangemaakt op: 25-10-2004 13:50.
Laatst gewijzigd op: 05-01-2016 16:56

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: